องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 

 

 

 


  ภาพกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 256...
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ชุมแสงเกมส์ ป...
  ภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมอ่านสารสันติภาพ เ...
  กิจกรรมอาสาสมัครโครงการรักษ์น้ำ CSR และ กิจกรรมท้อ...
 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562