องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 

 

 

 

 

 


  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
   
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ชุมแสงเกมส์ ป...
   
  การประชุมประจำเดือน ของสภา อบต.ชุมแสง
   

การประชุมประจำเดือน ของสภา อบต.ชุมแสง

  การเตรียมงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชุมแสง ในกา...
   

การเตรียมงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชุมแสง ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562