องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 

 

 

 

 

 


  โครงการจัดการแข่งขัดกีฬาต้านยาเสพติด ชุมแสงเกมส์ ป...
   

โครงการจัดการแข่งขัดกีฬาต้านยาเสพติด ชุมแสงเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น.การทำกระยาสารท ประจำปี 2562
   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงนำเด็กนักเรียนไปดูวิธีการทำกระยาสารท ณ บริเวณข้างโรง...

  กิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562...
   

กิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562

  ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ชุมแสง
   

ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ชุมแสง

 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562