องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 

 

 

 


  กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ 2566
  พิธีมอบวุฒิบัตร ยุวบัณฑิต ของ ศพด.อบต.ชุมแสง วันท...
  ภาพกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 256...
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ชุมแสงเกมส์ ป...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562
 
ทำความรู้จัก อบต.

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้