องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 

 

 

 

 

 


  นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)
   
  อบต.ชุมแสง จิตรอาสา เราทำควาดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูกต้...
   
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาแห่เทีย...
   
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
   
 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562