องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 

 

 

 

 

 


  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ชุมแสงเกมส์ ป...
   

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ชุมแสงเกมส์ ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2565

...
  ภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมอ่านสารสันติภาพ เ...
   

ภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมอ่านสารสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล วันที่ 21 กันยายน ของทุก...

  กิจกรรมอาสาสมัครโครงการรักษ์น้ำ CSR และ กิจกรรมท้อ...
   

กิจกรรมอาสาสมัครโครงการรักษ์น้ำ CSR และ กิจกรรมท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ...

  อบต.ชุมแสง จิตรอาสา เราทำควาดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูกต้...
   
 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562