องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562

สภา อบต.ประธานสภา อบต.ฯ


รองประธานสภา อบต.ฯ


เลขานุการสภา อบต.ฯ
สมาชิกสภา อบต. ม.1 สมาชิกสภา อบต. ม.1 สมาชิกสภา อบต. ม.2 สมาชิกสภา อบต. ม.3
สมาชิกสภา อบต. ม.3 สมาชิกสภา อบต. ม.4 สมาชิกสภา อบต. ม.4 สมาชิกสภา อบต. ม.5
สมาชิกสภา อบต. ม.5 สมาชิกสภา อบต. ม.6 สมาชิกสภา อบต. ม.6 สมาชิกสภา อบต. ม.7
สมาชิกสภา อบต. ม.7 สมาชิกสภา อบต. ม.8 สมาชิกสภา อบต. ม.8 สมาชิกสภา อบต. ม.9
สมาชิกสภา อบต. ม.10 สมาชิกสภา อบต. ม.10 สมาชิกสภา อบต. ม.11 สมาชิกสภา อบต. ม.11
สมาชิกสภา อบต. ม.12 สมาชิกสภา อบต. ม.12 สมาชิกสภา อบต. ม.13 สมาชิกสภา อบต. ม.13
สมาชิกสภา อบต. ม.14 สมาชิกสภา อบต. ม.14