องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนภมูิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ กระบวนงานที่ 1,2,3,4 [ 19 มิ.ย. 2562 ]61
2 แผนภมูิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ กระบวนงานที่ 5,6 [ 19 มิ.ย. 2562 ]65
3 แผนภมูิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ กระบวนงานที่ 7,8 [ 19 มิ.ย. 2562 ]59
4 แผนภมูิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ กระบวนงานที่ 9,10 [ 19 มิ.ย. 2562 ]62
5 แผนภมูิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ กระบวนงานที่ 11,12,13 [ 19 มิ.ย. 2562 ]61
6 แผนภมูิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ กระบวนงานที่ 14 [ 19 มิ.ย. 2562 ]67