องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ในกองการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กองคืการบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]1
2 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 28 ม.ค. 2563 ]5
3 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกตะคร้อ หมู่ที่ 3 และบ้านลุงปลาดุก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2563 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]1
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม พ.ศ. 2526 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) [ 16 ม.ค. 2563 ]1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกหนองปรือสาธารณะประโยชน์(บริเวณท่อสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านทั้ง 2 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]1
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกหนองปรือสาธารณะประโยชน์(บริเวณท่อสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านทั้ง 2 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]1
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกกระสังข์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2563 ]1
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวอล้อม จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2563 ]1
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มขุ่นชนิดก้อน และคลอรีนผง เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2562 ]15
11 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 22 พ.ย. 2562 ]14
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 พ.ย. 2562 ]10
13 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 19 พ.ย. 2562 ]10
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จำนวน 2 หลัง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]11
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 3 หลัง งานป้องกันฯ สำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562 ]11
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 5 หลัง กองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2562 ]11
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]12
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนช่วงชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 3โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชุมแสง 1 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2562 ]13
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]29
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำป้ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ชุมแสงเกมส์)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]11
 
หน้า 1|2|3|4