องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 149 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 3 โรงเรียน และ ศพด.อบต.ชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]5
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(พร้อมบริการ)สำหรับรถยนต์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เลขทะเบียน นข 3235 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ 4 บ้านลุงปลาดุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2564 ]3
4 ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 พ.ค. 2564 ]5
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาซ่อมแซมกระจกหน้าต่างอาคารเรียน ศพด.อบต.ชุมแสง ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 4 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]4
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA KM 2050 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2564 ]3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านโคกตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2564 ]3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]3
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว ตู้เย็น จำนวน ๑ หลัง กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]3
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]3
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านลุงปลาดุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]2
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2564) [ 1 เม.ย. 2564 ]2
13 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ้งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 1 เม.ย. 2564 ]2
14 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีการศึกษา 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]52
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง น้ำมันเครื่อง แบตเตอรี จารบี และอะไหล่ส่วนประกอบต่างๆ ของรถยนต์ 6 ล้อ พร้อมบริการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2564 ]29
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านเสลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]41
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธิเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]31
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]25
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]26
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม,คลอรีน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]30
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8