องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]55
2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน กันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]53
3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]54
4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]50
5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]57
6 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]59
7 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน เมษายน 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]59
8 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]58
9 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]68
10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน มกราคม 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]71
11 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2652 [ 29 พ.ย. 2562 ]68
12 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือนตุลาคม 2652 [ 31 ต.ค. 2562 ]72
13 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือนธันวาคม 2652 [ 31 ต.ค. 2562 ]71
14 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) [ 1 ต.ค. 2562 ]59
15 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน กันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]97
16 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน สิงหาคม 2652 [ 30 ส.ค. 2562 ]97
17 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน กรกฎาคม 2652 [ 31 ก.ค. 2562 ]99
18 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 30 มิ.ย. 2562 ]102
19 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]98
20 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน เมษายน 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]102
 
หน้า 1|2