องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562

คณะผู้บริหาร

 

 
  นายสุทิน  คนชุม  
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
 
นายบุญส่ง  คนชุม นางสาวพิมพ์ประภา สุขวงกฎ นายชิวโต  กัลยานุกิจ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง