องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562

คณะผู้บริหาร


     
   นายละม่อม  เจียมผักแว่น  
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
 
   โทร.089-1848455  

นายสอื้น  ขำวงค์
นายเสน่ห์ แแสนเดช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
คนที่ 1

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
คนที่ 2
โทร.085-1004134
โทร.088-1257928นางอนกอร  แสงหิรัญ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

โทร.065-7566253

นายไชยวัฒน์  ชาติประสพ
นางคมขำ  วานิชยากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
โทร.095-5984487
โทร.080-9127697