องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในกิจการประปา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]24
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนา 24,000 บีที่ยู 2 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน [ 21 ก.พ. 2562 ]23
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเท๕โนโลยี สารสรเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]15
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 15 ก.พ. 2562 ]23
5 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 23 ม.ค. 2562 ]17
6 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-01-22 [ 22 ม.ค. 2562 ]15
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ทรายอะเบท 27 ถัง และน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 30 ลิตร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2562 ]21
8 ผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2561 ]15
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 หมู่ 5 และ หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 12 ธ.ค. 2561 ]15
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมเปลี่ยนชุดครัทบนและล่าง รถยนต์ ๖ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2560 ]15
11 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก [ 17 ก.พ. 2560 ]15
12 ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง [ 16 ก.พ. 2560 ]21
13 ประกาศ-ขายทอดตลาดพัสดุครุพัณฑ์ที่ชำรุดฯ [ 3 ก.พ. 2560 ]16
14 ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเป็นงานจ้างก่อสร้าง [ 20 ธ.ค. 2559 ]19
15 การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 21 ต.ค. 2559 ]15
16 การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน [ 17 ต.ค. 2559 ]17