องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ตำบลน่าอยู่  มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า ชาวประชาเข้มแข็ง

สิ่งแวดล้อมดีมีภูมิทัศน์สวยงาม  ล้ำเลิศการศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน”