องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562

กองช่าง

   
 
  นายพงศกรณ์  มาประจง

 
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 

โทร.087-9612182นางสาวสุวรรณา  เนาวบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร.063-6305844

นายจีรศักดิ์  แปลงไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร.087-2544451
  
นายวันชัย แสนเดช
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร.094-9944483