องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562

คณะผู้บริหาร


     
   นายละม่อม  เจียมผักแว่น  
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
 
   หมายเลขติดต่อ 089-8484555  
นายสอื้น  ขำวงค์
นายเสน่ห์ แแสนเดช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
คนที่ 1


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
คนที่ 2
หมายเลขติดต่อ 085-1004134
หมายเลขติดต่อ 088-1257928


นางอนกอร  แสงหิรัญ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

หมายเลขติดต่อ 065-7566253