องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562

กองคลัง

 
 
  นางเทวี  บุญกองชาติ  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 

โทร.081-1533873นางสาววัฒนาพร  หญิงสำโรง
นางสุนิรัน แสพลกรัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทร.089-8471995
โทร.089-8573487

นางวฤณ  ทิพย์อักษร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
โทร.083-0817658

 

นางสาวมนัญญา มาประจวบ
นางสาวกมลวรรณ อรัญศักดิ์ นางสาวลินดา  นามนุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร.090-2535589
โทร.088-1348162
โทร.0876849972