องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 268 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดหลักเกณฑ์การสิ้นแปลืองน้ำมันเชื่อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]20
2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 10 ต.ค. 2566 ]17
3 กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง กลังคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]5
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 28 ก.ย. 2566 ]22
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการ ของ อบต.ชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 28 ก.ย. 2566 ]22
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมกระจกหน้าต่าง จำนวน 3 บาน โดยวิธีเฉพาะจง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]23
8 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]20
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 3 ตู้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2566 ]22
10 ข้อมูลประชากรตำบลชุมแสง เดือนมิถุนายน 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]30
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน ศพด อบต.ชุมแสง ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2566 ]22
12 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]30
13 การดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์ [ 20 เม.ย. 2566 ]25
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ทะเบียน นข 3235 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]30
15 การปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 7 เม.ย. 2566 ]25
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]24
17 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]32
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]34
19 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีการศึกษา 2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]28
20 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของนายก อบต.ชุมแสง [ 23 พ.ย. 2565 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14