องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
ประกาศนัดประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 5 พ.ค. 2566 ]23
2 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]23
3 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]25
4 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]24
5 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]24
6 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]21
7 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]22
8 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]86
9 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]89
10 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]92
11 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]89
12 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]89
13 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]90
14 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]92
15 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]93
16 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]89
17 ประกาศนัดประชุมสภา อบต.ชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]135
18 ประกาศนัดประชุมสภา อบต.ชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]91
19 ประกาศนัดประชุมสภา อบต.ชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]91
20 ประกาศนัดประชุมสภา อบต.ชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]85
 
หน้า 1|2