องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
ประกาศนัดประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]0
2 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 5 พ.ค. 2566 ]30
3 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]27
4 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]29
5 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]28
6 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]29
7 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]24
8 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]26
9 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]90
10 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]95
11 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]98
12 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]95
13 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]95
14 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]94
15 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]96
16 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]97
17 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]94
18 ประกาศนัดประชุมสภา อบต.ชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]140
19 ประกาศนัดประชุมสภา อบต.ชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]97
20 ประกาศนัดประชุมสภา อบต.ชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]96
 
หน้า 1|2