องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
O7แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 10 ต.ค. 2566 ]21
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]19
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]21
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 3 ต.ค. 2565 ]29
5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 2 ต.ค. 2565 ]30
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2565 ]58
7 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่นวตำบลชุมแสง [ 14 มิ.ย. 2562 ]112