องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 299 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]82
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านลุงปลาดุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]89
143 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2564) [ 1 เม.ย. 2564 ]95
144 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ้งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 1 เม.ย. 2564 ]84
145 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) [ 31 มี.ค. 2564 ]81
146 ประกาศราคาการประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]84
147 รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12เดือน [ 25 มี.ค. 2564 ]80
148 รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 25 มี.ค. 2564 ]89
149 รายงานการตรวจสอบบัญชีและการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 23 มี.ค. 2564 ]82
150 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีการศึกษา 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]143
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง น้ำมันเครื่อง แบตเตอรี จารบี และอะไหล่ส่วนประกอบต่างๆ ของรถยนต์ 6 ล้อ พร้อมบริการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2564 ]137
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านเสลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]85
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธิเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]85
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]88
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]90
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม,คลอรีน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]87
157 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ้งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 13 ม.ค. 2564 ]92
158 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563) [ 5 ม.ค. 2564 ]133
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาพ่นหมอกควัน(กำจัดยุงลาย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 17 ธ.ค. 2563 ]92
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 2,3 และ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2563 ]134
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15