องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 299 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รูปสนามกีฬา อบต. ชุมแสง [ 7 ม.ค. 2567 ]6
22 ข้อมูลการใช้ลานกีฬา [ 6 ม.ค. 2567 ]6
23 คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา [ 6 ม.ค. 2567 ]6
24 ชมรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของเด็ก [ 6 ม.ค. 2567 ]4
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการโต๊ะผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2567 ]20
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2567 ]22
27 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 ธ.ค. 2566 ]24
28 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ภาษาอังกฤษ) [ 1 ธ.ค. 2566 ]18
29 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ภาษาไทย) [ 1 ธ.ค. 2566 ]28
30 กำหนดหลักเกณฑ์การสิ้นแปลืองน้ำมันเชื่อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]48
31 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 10 ต.ค. 2566 ]45
32 กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]24
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง กลังคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]35
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 28 ก.ย. 2566 ]45
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการ ของ อบต.ชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 28 ก.ย. 2566 ]98
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมกระจกหน้าต่าง จำนวน 3 บาน โดยวิธีเฉพาะจง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]51
37 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ [ 1 ก.ย. 2566 ]3
38 ฐานข้อมูลคนพิการ [ 1 ก.ย. 2566 ]3
39 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]46
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 3 ตู้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2566 ]49
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15