องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 299 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 5 หลัง กองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2562 ]145
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]154
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนช่วงชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 3โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชุมแสง 1 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2562 ]137
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]126
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำป้ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ชุมแสงเกมส์)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]131
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ชุมแสงเกมส์)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]147
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้สำหรับการแข่งขัน และถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ชุมแสงเกมส์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2562 ]141
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้สำหรับในการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ชุมแสงเกมส์)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2562 ]121
249 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]145
250 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 7 ต.ค. 2562 ]88
251 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 7 ต.ค. 2562 ]87
252 แผ่นพับ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการ [ 2 ต.ค. 2562 ]86
253 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562) [ 1 ต.ค. 2562 ]127
254 ประกาศเชิญชวน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 อัตรา [ 1 ต.ค. 2562 ]85
255 ประกาศเชิญชวน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 4 อัตรา [ 1 ต.ค. 2562 ]89
256 ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]91
257 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]95
258 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลในการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]90
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562 ]173
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจรากรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562 ]131
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15