องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 299 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ 28 ก.พ. 2563 ]143
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2563 ]85
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ชนิดดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]124
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเาริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ 6 ก.พ. 2563 ]140
225 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ในกองการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กองคืการบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]127
226 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 28 ม.ค. 2563 ]144
227 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกตะคร้อ หมู่ที่ 3 และบ้านลุงปลาดุก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2563 ]160
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]136
229 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม พ.ศ. 2526 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) [ 16 ม.ค. 2563 ]141
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกหนองปรือสาธารณะประโยชน์(บริเวณท่อสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านทั้ง 2 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]87
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกหนองปรือสาธารณะประโยชน์(บริเวณท่อสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านทั้ง 2 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]149
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกกระสังข์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2563 ]150
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวอล้อม จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2563 ]142
234 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ม.ค. 2563 ]94
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มขุ่นชนิดก้อน และคลอรีนผง เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2562 ]148
236 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 22 พ.ย. 2562 ]148
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 พ.ย. 2562 ]94
238 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 19 พ.ย. 2562 ]91
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จำนวน 2 หลัง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]143
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 3 หลัง งานป้องกันฯ สำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562 ]89
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15