องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
 


โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน


วันที่ 21 - 22 เมษายน 2567 นำโดยนายละม่อม เจียมผักแว่น นายก อบต.ชุมแสง/รองนายกฯ/สมาชิกสภาท้องถิ่น/พนักงาน อบต.ชุมแสง ทุกท่าน ได้เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน  ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  ระหว่างวันที่ 20 เมษายน -  6 พฤษภาคม 2567 ณ วัดขุนก้อง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

2024-05-24
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-14
2024-03-26
2024-03-20
2024-02-19
2024-02-15
2024-02-08
2024-01-23