องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
 


การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567


วันที่ 12-16 เมษายน 2567

นายละม่อม  เจียมผักแว่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.ชุมแสง และเจ้าหน้าที่อปพร.เข้าประจำจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ณ จุดที่ 1.สี่แยกทางเข้า อบต.ชุมแสง จุดที่ 2 สี่แยกบ้านเสลา เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ตำบลชุมแสง

2024-05-24
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-14
2024-03-26
2024-03-20
2024-02-19
2024-02-15
2024-02-08
2024-01-23