องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
 


ภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมอ่านสารสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี


ภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมอ่านสารสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี

2023-03-22
2022-10-28
2022-09-21
2022-08-27
2022-07-27
2022-07-12
2022-06-04
2021-02-03
2020-11-30
2016-01-07