องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
รายงานการคลัง


รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

    รายละเอียดข่าว

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2562    เอกสารประกอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง