องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 31 มี.ค. 2566 ]3
2 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 29 มี.ค. 2566 ]1
3 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 23 มี.ค. 2566 ]1
4 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 15 มี.ค. 2566 ]3
5 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับชำระภาษีป้าย [ 22 ก.พ. 2566 ]2
6 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การแจ้งการขุดดินและถมดิน [ 8 ก.พ. 2566 ]3
7 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 25 ม.ค. 2566 ]2
8 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการให้บริการประชาชน อบต.ชุมแสง [ 10 ม.ค. 2566 ]32
9 คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน อบต.ชุมแสง [ 10 ม.ค. 2566 ]5