องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 12 ม.ค. 2566 ]3
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2566 ]20
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2566 ]23
4 สรุป+ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2566 ]20
5 แนวทางการปฏิบัติตอนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [ 9 ม.ค. 2566 ]18
6 แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2566 ]19
7 แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหาร+สมาชิก [ 9 ม.ค. 2566 ]20
8 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ขของรัฐ อบต.ชุมแสง [ 6 ม.ค. 2566 ]27