องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
 


การรณรงค์ ใส่ผ้าไทยให้สนุก


วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2567
นายละม่อม  เจียมผักแว่น นายกองค์การบริหารส่วนตําบลชุมแสง นายไชยวัฒน์  ชาติประสพ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการ ทุกกอง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมสวมใส่ผ้าไทย  โดยอำเภอนางรอง กำหนดผ้าพื้นถิ่น ผ้าเอกลักษณ์ประจำอำเภอ คือ”ผ้าอรพิมทับทิมโกเมน“ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  เป็นการขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” 
ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และขับเคลื่อนและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับผู้ประกอบการผ้าไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน เสริมสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัยและทุกโอกาส

2024-02-19
2024-02-15
2024-02-08
2024-01-23
2024-01-15
2024-01-11
2024-01-05
2023-12-04
2023-10-31
2023-09-28