องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
 


เข้าแถวเคารพธงชาติ


วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. อบต.ชุมแสง โดย นายละม่อม  เจียมผักแว่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลุมแสง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคน เข้าแถวเคารพธงชาติ และปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ณ บริเวณหน้าเสาธง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักสามัคคี ระเบียบวินัย และให้เกิดการพัฒนาคน การสร้างรากฐานที่ดีในสังคมและอนาคตของประเทศ เพื่อให้การดำเนินการบังเกิดผลเป็นรูปธรรม และสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

2024-02-19
2024-02-15
2024-02-08
2024-01-23
2024-01-15
2024-01-11
2024-01-05
2023-12-04
2023-10-31
2023-09-28