วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารฟูจิซีร็อค S2110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงหรือปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้กับคนพิการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้กับคนพิการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงหรือปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้กับคนพิการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะรับแขก (โซฟาไม้สัก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษเอ4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและผบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง