วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งสันติสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านลุงปลาดุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางรถยนต์ 6 ล้อ พร้อมบริการเปลี่ยน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน นข 3235 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Sumsung Sl-K2200ND กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษ A4 กองสวัสดิการสังคกม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกพิมพ์ 6 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเสลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น รถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน นข 3235 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง