องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรีมย์
  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรีมย์